BİLİMSEL PROGRAM

 
  27 NİSAN 2017, PERŞEMBE
       
  14:00-14:30  

AÇILIŞ

       
  14:30-16:00  

PANEL: KOYUN-KEÇİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMA SORUNLARI VE ÖNERİLERİ

      Moderatör: Prof. Dr. Mustafa OĞAN
     
 • Dr. İbrahim ÖZCAN - Hayvancılık Dairesi Genç. Müd. Yard.
     
 • Doç. Dr. Dilek ARSOY - Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni AD Öğr. Üyesi
     
 • Yıldırım ORAN - Bursa İli Damızlık Koyun-keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
     
 • Fazlı YALÇINDAĞ - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı & Ulusal Et Konseyi YK Bşk. Yrd.
     
 • Zeki ILGAZ - Kecheese Gıda Paz. Şti. Genel Müdürü
       
  16:00-16:30   ÇAY-KAHVE MOLASI
       
  16:30-17:50    I. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin KENNERMAN
  16:30-17:10   Koyun ve keçilerde sinirsel bulgularla seyreden hastalıklara yaklaşım
     
 • Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD
  17:10-17:50   Koyun ve keçilerde ayak hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi
     
 • Prof.Dr. Fahrettin ALKAN - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi AD
       
  19:30-21:00   PROLANGE KOKTEYL
       
 

28 NİSAN 2017, CUMA

       
  09:00-10:20    II. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN
  09:00-09:40   Koyunlarda östrus senkronizasyonundan klonlamaya
     
 • Prof.Dr. Sema BİRLER - İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve S.Tohumlama AD
  09:40-10:20   Koyun ve keçiler için mastitis koruma programı oluşturulmalı mı?
     
 • Prof.Dr. Ayhan BAŞTAN - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD
       
  10:20-10:50   ÇAY-KAHVE MOLASI
       
  10:50-11:40   III. OTURUM - SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 1
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin ALKAN
  10:50-11:00   Koyunlarda bakır zehirlenmesinde amonyum molibdat ile amonyum molibdat ve fenoksi-2-metil-2-propiyonık asit tedavisinin karaciğer fonksiyonları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
      Zafer MECİTOĞLU, Onur TOPAL, Yigit KAÇAR, Hasan BATMAZ
  11:00-11:10   Saanen oğlaklarda brix refraktometre ile pasif transfer durumun ve kolostrum kalitesinin değerlendirilmesi
      Hasan BATMAZ, Onur TOPAL, Yiğit KAÇAR, Zafer MECİTOĞLU
  11:10-11:20   Floppy kid hastalığı: Kuzey Kıbrıs’ta ‘fkd’ görülen oğlaklara tanısal ve terapötik yaklaşım
      Ethem Mutlu TEMİZEL, Serkan SAYINER, Fatih KAVUKÇU, Adil Ömer KARAKUŞ
  11:20-11:30   Pneumonili oğlaklarda marbofloksasin ve gamitromisin’in klinik olarak etkilerinin karşılaştırılması
      Yiğit KAÇAR, Hasan BATMAZ, Özge YILMAZ, Zafer MECİTOĞLU
  11:30-11:40   TARTIŞMA
       
  11:40-12:30   IV. OTURUM - SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema BİRLER
  11:40-11:50   Keçilerde progesteronsuz süperovulasyon uygulamalarının embriyo verimi ve kalitesi üzerine etkisi
      Sakine Ülküm ÇİZMECİ, Ayşe Merve KÖSE, Mehmet GÜLER, Tevfik TEKELİ
  11:50-12:00   Türk saanen keçilerinde bakteri türleri ve somatik hücre sayısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
      Seçkin SALAR, Merve ÖZDAL SALAR, Ayhan BAŞTAN
  12:00-12:10   Embriyo kalitesinin dondurulup çözdürme sonrasındaki canlılık üzerine etkisinin araştırılması
      Sakine Ülküm ÇİZMECİ, Mehmet GÜLER
  12:10-12:20   Border disease virüs ile enfekte bir merinos koyunda uzamış gebelik ve hidrops olgusu
      Barış GÜNER, Enes SERİM, Gülnaz MECİTOĞLU, Ahmet GÜMEN
  12:20-12:30   TARTIŞMA
       
  12:40-14:00   ÖĞLE YEMEĞİ
       
  14:20-15:40   V. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent AYDIN
  14:20-15:00   Koyun ve keçilerde fascioliasis ve mide-barsak kıl kurtlarında mücadele
     
 • Prof.Dr. Şinasi UMUR - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD
  15:00-15:40   Pire ve uyuz mücadelesi
     
 • Doç.Dr. Serkan BAKIRCI - Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD
       
  15:40-16:10   ÇAY-KAHVE MOLASI
       
4 16:10-17:00   VI. OTURUM - SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 3
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz NAK
  16:10-16:20   Doğuma yakın ve doğum sonrası dönemdeki koyunlarda serum leptin ve ghrelin düzeyleri ve aralarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi
      Ethem Mutlu TEMİZEL
  16:20-16:30   Koyunlarda doğum sonrası erken laktasyon döneminde leptin ve ghrelin seviyelerin değişimleri
      Duygu UDUM KÜÇÜKŞEN
  16:30-16:40   Kuzularda güç doğumun oksidatif stres, venöz kan gazları ve asid-baz analizler üzerine etkisi
      Uğur AYDOĞDU, Alparslan COŞKUN, Murat YÜKSEL, Onur BAŞBUĞ, Zahid Tevfik AĞAOĞLU
  16:40-16:50   Türk saanen keçilerinde geçiş dönemi boyunca metabolik parametreler ve paraoksonaz-1 değişiminin incelenmesi
      Ayhan BAŞTAN, Seçkin SALAR, İdil BAŞTAN, Mert PEKCAN, Tevhide SEL
  16:50-17:00   TARTIŞMA
       
  17:00-17:40   VII. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
     

Koyun ve Keçilerde Kritik Dönemlerde Besleme Stratejileri (İleri Gebelik Dönemi ve Sütten Kesim Sonrası Kuzu-Oğlak Besisi)

     
 • Yard.Doç.Dr. Çağdaş KARA - Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Bes. ve Bes. Hast.ı AD
       
  19:15-19:45   GALA YEMEĞİ İÇİN HAREKET (Crown Plaza Oteli Önü)
       
  20:00-23:00   GALA YEMEĞİ - Mudanya
       
  29 NİSAN 2017, CUMARTESİ
       
  09:30-10:50   VIII. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
  09:30-10:10   Koyun ve keçilerde doğum zamanı yönetimi
     
 • Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER - Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni AD
  10:10-10:50   Kuzu ve oğlak ölümleri ve önlenmesi
     
 • Doç.Dr. E.Mutlu TEMİZEL - Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD
       
  10:50-11:20   ÇAY-KAHVE MOLASI
       
4 11:20-12:00   IX. OTURUM - SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 4
      Oturum Başkanı: Doç.Dr. Abdülkadir ORMAN
  11:20-11:30   Sıvı formdaki oligofruktoz ile zenginleştirilmiş inulin katkısının sağlıklı saanen ırkı oğlaklarda performans parametreleri ve dışkı özellikleri üzerine etkisi
      Merve EFİL, Çağdaş KARA, Yavuz MERAL,  Artun YIBAR,  Hakan BİRİCİK, Abdülkadir ORMAN, Derya YEŞİLBAĞ, Hıdır GENÇOĞLU
  11:30-11:40   Karacabey merinosu erkek kuzularda urolithiasis
      Ergenekon OĞUZ, İ. İsmet TÜRKMEN
  11:40-11:50   Halk elinde yetiştirilen sakız koyunlarında süt verimi ve özellikleri
      Cihan ÜNAL, Hakan ÜSTÜNER, Ender UZABACI
  11:50-12:00   TARTIŞMA
       
4 12:00-12:40   X. OTURUM
      Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi UMUR
      Koyun ve keçilerde olgularla nekropsi ve materyal gönderilmesi
     
 • Yard.Doç.Dr. İ.Taci CANGÜL - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji AD
       
  12:40-13:00   KAPANIŞ